Đèn Công Trình


Đèn Công Trình

Đèn led âm trần CN-OCT300-24W-BH2-TV

* Kích thước: Φ 300mm, 30*330mm

Giá: 227,000 ₫
Giá bán: 227,000 ₫
Giảm giá:

Đèn led âm trần CN-OCT300-24W-BH1-TV

* Kích thước: Φ 300mm, 30*330mm

Giá: 209,000 ₫
Giá bán: 209,000 ₫
Giảm giá:

Đèn led âm trần CN-OCT225-18W-BH2

* Kích thước: Φ 225mm, 30*225mm

Giá: 135,000 ₫
Giá bán: 135,000 ₫
Giảm giá:

Đèn led âm trần CN-OCT225-18W-BH1

* Kích thước: Φ 225mm, 30*225mm

Giá: 109,000 ₫
Giá bán: 109,000 ₫
Giảm giá:

Đèn Downlight led CN120-12W/3M-T

* Kích thước: Φ 120mm, 30*145mm

Giá: 149,000 ₫
Giá bán: 149,000 ₫
Giảm giá:
Giá: 145,000 ₫
Giá bán: 145,000 ₫
Giảm giá:

Đèn Downlight led CN120-12W/6000K-T

* Kích thước: Φ 120mm, 30*145mm

Giá: 135,000 ₫
Giá bán: 135,000 ₫
Giảm giá:

Đèn Downlight led CN120-9W/3M-T

* Kích thước: Φ 90mm, 30*120mm

Giá: 144,000 ₫
Giá bán: 144,000 ₫
Giảm giá:

Đèn Downlight led CN76-5W/3000K-TV

* Kích thước: Φ 76mm, 30*100mm

Giá: 84,000 ₫
Giá bán: 84,000 ₫
Giảm giá:

Đèn Downlight led CN90-7W/6000K-3M-VV

* Kích thước: Φ 90mm, 30*120mm

Giá: 95,000 ₫
Giá bán: 95,000 ₫
Giảm giá:

Đèn Downlight led CN90-7W/6000K-VT

* Kích thước: Φ 90mm, 30*120mm

Giá: 89,000 ₫
Giá bán: 89,000 ₫
Giảm giá:
Giá: 265,000 ₫
Giá bán: 265,000 ₫
Giảm giá:
Giá: 55,000 ₫
Giá bán: 55,000 ₫
Giảm giá:
Giá: 520,000 ₫
Giá bán: 520,000 ₫
Giảm giá:
Giá: 375,000 ₫
Giá bán: 375,000 ₫
Giảm giá:
Trang 1 của 2

Sản phẩm Hot

Sản Phẩm Mới