Sen Vòi/Dây Bát JOMOO


JOMOO

Vòi 1 lỗ 27cm JOMOO 932250-272/1B-Z

- Kích thước: Tổng cao 400mm

Giá: 3,060,000 ₫
Giá bán: 3,060,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ nóng lạnh JOMOO 932165-142/1B1-Z

* Kích thước: tổng cao: 356mm

Giá: 3,890,000 ₫
Giá bán: 3,890,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ trungJOMOO 932164-142/1B1-Z

* Kích thước: tổng cao: 269mm

Giá: 2,840,000 ₫
Giá bán: 2,840,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ nóng lạnh JOMOO 932161-139

* Kích thước: tổng cao: 316.3mm

Giá: 3,060,000 ₫
Giá bán: 3,060,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ trung JOMOO 932159-139/1B-Z

* Kích thước: tổng cao:156mm

Giá: 3,060,000 ₫
Giá bán: 3,060,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ nóng lạnh Jomoo 932152-126/1B1-Z

* Kích thước: tổng cao: 258mm

Giá: 3,560,000 ₫
Giá bán: 3,560,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ JOMOO 32163-142/1B1-Z

* Kích thước: tổng cao: 198.7mm

Giá: 2,390,000 ₫
Giá bán: 2,390,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ JOMOO 932145-128/1B-I011

* Kích thước: tổng cao: 160mm

Giá: 3,000,000 ₫
Giá bán: 3,000,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ JOMOO 932169-146 đầu xoay 360*

* Vòi có thể xoay phần đầu xả 360*

Giá: 3,280,000 ₫
Giá bán: 3,280,000 ₫
Giảm giá:

Vòi 1 lỗ cao JOMOO 932156-128

Vòi cao Tổng cao: 322mm

Giá: 4,670,000 ₫
Giá bán: 4,670,000 ₫
Giảm giá:

Sản phẩm Hot

Sản Phẩm Mới